Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej

Zapraszamy na naszą nową stronę www.oblx.pl. Za chwilę przeniesiemy Cię tam automatycznie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie przeniosła Cię, kliknij w ten link: www.oblx.pl

 

 

Łatwe i sprawdzone narzędzie do:

 • weryfikacji skuteczności ochrony od porażeń w obwodach o napięciu do 1kV
 • weryfikacji skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń
 • sprawdzania selektywności zwarciowej zabezpieczeń
 • obliczania spadków napięcia

Nowość! Dostępna jest nowa wersja programu OBL, w której m.in.:

 1. W korespondencji z PKN i SEP ustalono sposób wyznaczania obciążalności dla linii o przekrojach większych niż ujęte w tabeli B.52.1 normy PN-HD 60364-5-52. Ustalenia udostępniono w tabelach informacyjnych programu.
 2. Rozbudowano bazę programu o wyłączniki nadmiarowoprądowe, różnicowoprądowe oraz nadmiarowoprądowe zblokowane z członami różnicowymi producentów: ABB, ETI POLAM, HAGER, LEGRAND, SCHRACK i SCHNEIDER ELECTRIC, dostępne do wyboru także w formie tabeli rodziny zabezpieczeń.
 3. Dodano wybór ograniczników mocy ETI POLAM w formie tabeli rodziny zabezpieczeń
 4. Dodano możliwość wyznaczania prądów wyłączalnych dla bezpieczników topikowych wg wytycznych Orzeczenia Rady Technicznej ENEA OPERATOR z 01.01.2019 r., zalecających obliczanie ww. prądów wyłączalnych jako 2,5 krotności prądów nominalnych
 5. Dodano prezentację sposobu wyznaczania prądów wyłączalnych bezpieczników topikowych na schemacie obwodu:
  1. (ch) – prąd wyłączalny wyznaczony z charakterystyk czasowo-prądowych
  2. (k) – prąd wyłączalny wyznaczony wg PN-EN 60269-1:2000
  3. (2,5) – prąd wyłączalny wyznaczony wg wytycznych ENEA OPERATOR
 6. Nowe funkcjonalności zaprezentowano na przykładowych schematach, dołączonych do wersji DEMO
 7. Ułatwiono kopiowanie gałęzi obwodów
 8. Uzupełniono tablice informacyjne o informacje techniczne i zestawienia modeli zawartych w nowej edycji programu

ZAPRASZAMY DO POBRANIA WERSJI DEMO na nowej stronie programu www.oblx.pl