Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
opis szczegółowy

interfejs użytkownika

Program w pełni wykorzystuje możliwości oferowane w zakresie interfejsu użytkownika przez systemy operacyjne z rodziny Windows. Wykorzystanie tych mechanizmów pozwoliło stworzyć interfejs funkcjonalny i ergonomiczny. Podczas pracy ekran jest podzielony na:

 • obszar roboczy
 • pasek elementów obwodu
 • pasek narzędzi i menu

Obszar roboczy służy do wprowadzania danych i organizacji schematu obwodu, dla którego będą przeprowadzane obliczenia. W tym obszarze użytkownik rozmieszcza elementy liniowe obwodu, zabezpieczenia, obciążenia mocą, przeciągając ikony z paska elementów na odpowiednie miejsce w obszarze roboczym.

W obecnej wersji program umożliwia użycie następujących elementów:

 • transformator w oparciu o dane z wewnętrznej bazy programu lub dane producenta wprowadzone przez użytkownika
 • inne źródło zasilania (sieć zasilająca wg danych ZE lub pomiaru)
 • szyna
 • szynoprzewód
 • kabel
 • linia napowietrzna
 • wewnetrzna linia zasilająca
 • bezpiecznik
 • rozłączniko-bezpiecznik
 • wyłącznik nadmiarowoprądowy
 • wyłącznik różnicowoprądowy
 • wyłącznik nadmiarowoprądowy z członem różnicowoprądowym
 • ogranicznik mocy
 • tablica
 • gniazdo
 • oświetlenie
 • silnik
 • inny odbiornik mocy

Operacje na elementach obwodu (dodawanie, przesuwanie, usuwanie, edycja) mogą być wykonywane zarówno za pomocą myszy, jak i za pomocą tradycyjnej klawiatury (np. wskazanie aktywnego elementu kursorami). Aby zapewnić wygodną pracę program umożliwia m.in. indywidualny dobór kolorów wszystkich elementów, skalowanie obszaru roboczego, menu kontekstowe i inne użyteczne funkcje.