Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
opis szczegółowy

Zapraszamy na naszą nową stronę www.oblx.pl. Za chwilę przeniesiemy Cię tam automatycznie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie przeniosła Cię, kliknij w ten link: www.oblx.pl

 

 


baza danych dostępna w programie

Program zawiera nastepujące skatalogowane dane:

 • R i X typowych transformatorów, kabli, przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych według "Komentarza do rozporządzenia Ministra Przemysłu z 8 października 1990 (...)" opracowanego przez Ośrodek Normalizacji Instytutu Energetyki, wydanego przez Izbę Rzeczoznawców SEP, Warszawa 1992 rok
 • R i X transformatorów o mocy 50 i 63kVA według danych ZE Lublin
 • R i X transformatorów w pełnym przedziale mocy poprzez określenie napięcia zwarcia i strat mocy
 • R i X przewodów AsXS i AsXSn według dawnej Bydgoskiej Fabryki Kabli
 • R i X przewodów AsXSn, AsXS+AAXS, AsXSn+AAXSn, według TELE-FONIKA Kable SA
 • R i X przewodów ALUS według PIRELLI Finlandia
 • wartości skutecznych prądów wyłączalnych (także dla czasów długotrwałego obciążenia) bezpieczników topikowych i nadmiarowoprądowych według odpowiednich norm lub danych producenta (możliwość wyboru przy obliczeniach):
  • Wts, Wtz (dane według PN-87/E-93100/05)
  • D0, Wtz (gG) (dane według PN-IEC 269-3-1 + A1:1997)
  • WTN (dane według PN-91/E-06160/21)
  • WT 1/F (dane według PN-71/E-06160)
  • WTNH 000C, 00C, 00, 1C, 1, 2C, 2, 3C, 3, WTN 00C, 00,1C, 1, 2, 3, WT NH 00C, 00CI, 00, 001, 1C, 1, 2C, 2, 3C, 3, 4a, 4, NH 000, 00, 1, 2, 3, 4, 4a, NH 000,00, 1, 1C, 2C, 3 (gG) z opisem strat mocy Pv (dane według kart katalogowych APATOR, APENA G&E *, ETI POLAM, SIBA, HAGER)
  • D01, D02, D03, DII, DIII, DIV, CH8, 10, 14, 22 cylindryczne, CHR 8, 10, 14, 22 cylindryczne (gG) (dane według kart katalogowych WEBER, ETI POLAM, WEBER, ETI POLAM, LEGRAND)
  • WT NH 00, 1, 2, 3, WTN 00,1, WT NH 00C, 00, 1C, 1, 2 (gF) z opisem strat mocy Pv (dane wg kart katalogowych APATOR, APENA G&E, ETI POLAM)
  • WT NH 00, NH 00C, 00 (gB - do zabezpieczeń urządzeń górniczych) ze stratami mocy Pv (dane według kart katalogowych ETI POLAM, SIBA)
  • M 00C, 00, M1, 2, 3, S1, 2, 3, DII, III, NH 000, 00, 1, 2, 3, cylindryczne 6,35x32,10x38, 14x51, 22x58 (gS - inaczej gG+aR) do zabezpieczeń urządzeń elektronicznych (dane według kart katalogowych ETI POLAM, SIBA)
  • WT NH 2, 3, 4, NH 2, 3, 4a, 4n, NH 2, 3, 4a (gTr - do zabezpieczeń strony nN transformatora) z opisem strat mocy Pv (dane według kart katalogowych ETI POLAM, SIBA)
  • S301/302/303/304/311/312/313/314 charakterystyki B, C, D (dane według katalogu LEGRAND)
  • S91/91.3/93/93 (dane wg katalogu General Electric)
  • G61/61N/63/101/101N/103 charakterystyki B, C, D (dane wg katalogu General Electric)
  • SH201/201N/202/203/203N/204 charakterystyki B, C (dane udostępnione przez producenta - ABB)
  • S201/201N/202/203/203N/204 charakterystyki B, C, D (dane udostępnione przez producenta - ABB)
 • parametry wyłączników różnicowoprądowych według danych producentów:
  • P190/200/302/304/400 (dane według katalogu LEGRAND)
  • PR302/303/304/322/323/324 (dane według katalogu LEGRAND)
  • NFI (dane według katalogu SCHUPA)
  • DDI (dane według katalogu MERLIN-GERIN)
  • PRP (dane według katalogu ELESTER)
  • VHFI/VSHFI (dane według katalogu ELESTER)
  • DX (dane według katalogu LEGRAND)
  • 5SU, 5SZ (dane według katalogu SIEMENS)
 • parametry ograniczników mocy według danych producentów:
  • ETIMAT T (dane według katalogu ETI Polam)
 • współczynniki jednoczesności dla typowych odbiorców wiejskich według wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 11 czerwca 1984 opracowanych przez ELTOR Bydgoszcz lub według Zarządzenia Nr 12 byłego Zjednoczenia Energetyki z 1969 roku (możliwość wyboru przy obliczeniach)
 • współczynniki jednoczesności dla typowych odbiorców komunalnych według zeszytu 9 PBUE
 • współczynniki jednoczesności dla linii wlz budynków mieszkalnych według N SEP-E-002
 • dopuszczalne przekroje przewodów ochronnych dla danych przekrojów przewodów fazowych wed ług PN-IEC 60364 (dawniej PN-92/E-05009/54)
 • dopuszczalna obciążalność prądowa:
  • kabli i przewodów linii instalacyjnych na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011, przy czym na życzenie użytkownika program umożliwia również obliczenia na podstawie:
   • PN-IEC 60364-5-523:2001
   • "Wytycznych ochrony przewodów elektrycznych przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000V", COBR Elektromontaż, listopad 1998 (wytyczne oparte na projekcie normy IEC 60364-5-523:1999)
  • przewodów linii napowietrznych według zeszytu 10 PBUE, Instytut Energetyki, 1980 rok
  • przewodów AsXS według Bydgoskiej Fabryki Kabli oraz Grupy TELE-FONIKA Kable
  • szyn gołych i szynoprzewodów według danych producentów
 • wpływ podwyższonej do 80OC temperatury w trakcie zwarcia na impedancję pętli zwarcia według podręcznika "Instalacje elektryczne", prof. H. Markiewicz, WNT, 1996 rok
 • wpływ trzeciej harmonicznej wg normy PN-HD 60364-5-52 (Załącznik E, tablica E.52-1) oraz PN-IEC 60364-5-523 (Załącznik C, tablica C.52-1)