Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
opis szczegółowy

zastosowania
  • weryfikacja skuteczności ochrony od porażeń w obwodach sieci TN-C, TN-S, TN-C-S i TT o napięciu do 1 kV zgodnie z PN-HD 60364, także dla przekroju przewodu ochronnego PE różnego od przekroju żył roboczych
  • sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń na podstawie pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych
  • obliczania spadków napięcia w prostych lub rozgałęzionych obwodach złożonych z odbiorców komunalnych, wiejskich i o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem wpływu reaktancji i zróżnicowania rodzajów oraz przekrojów kabli, Lnn i przewodów
  • weryfikacji skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011 (na życzenie użytkownika na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 lub "Wytycznych ochrony przewodów elektrycznych przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000V", COBR Elektromontaż, listopad 1998 (wytyczne oparte na projekcie normy IEC 60364-5-523:1999))