Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
opis szczegółowy

Zapraszamy na naszą nową stronę www.oblx.pl. Za chwilę przeniesiemy Cię tam automatycznie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie przeniosła Cię, kliknij w ten link: www.oblx.pl

 

 


zastosowania
  • weryfikacja skuteczności ochrony od porażeń w obwodach sieci TN-C, TN-S, TN-C-S i TT o napięciu do 1 kV zgodnie z PN-HD 60364, także dla przekroju przewodu ochronnego PE różnego od przekroju żył roboczych
  • sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń na podstawie pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych
  • obliczania spadków napięcia w prostych lub rozgałęzionych obwodach złożonych z odbiorców komunalnych, wiejskich i o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem wpływu reaktancji i zróżnicowania rodzajów oraz przekrojów kabli, Lnn i przewodów
  • weryfikacji skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011 (na życzenie użytkownika na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 lub "Wytycznych ochrony przewodów elektrycznych przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000V", COBR Elektromontaż, listopad 1998 (wytyczne oparte na projekcie normy IEC 60364-5-523:1999))