Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
cechy programu
 1. obliczenia umożliwiające kompleksową weryfikację obwodów o napięciu do 1kV zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011
  • obliczenia skuteczności ochrony dla czasów szybkiego wyłączenia 5; 0,4; 0,2 s z możliwością weryfikacji przy napięciu 220 lub 230 V
  • obliczenia skuteczności ochrony w obwodach o układzie TN, w których przekrój przewodu ochronnego jest inny niż przewodów fazowych
  • obliczenia wymaganych rezystancji uziomów w obwodach o układzie TT dla dopuszczalnych długotrwale napięć dotykowych 12,5; 25; 50 V
  • sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń wg pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych ograniczonych spodziewanym prądem zwarciowym podanym indywidualnie lub obliczonym automatycznie w odpowiedniej pętli zwarcia
  • obliczenia spadków napięcia uwzględniające rozgałęzienia, dowolne przekroje, typy i długości przewodów, dowolne napięcia (jedno-, trójfazowe) i współczynniki mocy (cos fi lub tg fi), charakter odbiorcy (komunalny, wiejski - także na liniach kablowych, LNN, wlz)
  • w obliczeniach spadków napięcia automatyczny dobór współczynników jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg wskazanej tabeli, możliwość obliczeń układów mieszanych (występowanie w jednym obwodzie odbiorców komunalnych i wiejskich) oraz obliczanie prądów roboczych IB
  • obliczanie minimalnego przekroju linii zasilających (kable, LNN, Wlz) przy określonym obciążeniu mocą tak, aby spadek napięcia na wskazanym odcinku obwodu nie przekraczał zadanej wartości np. 5% (opcja używana do określania warunków technicznych zasilania)
  • obliczenia skuteczności ochrony przed prądem przeciążeniowym w obwodach prostych i rozgałęzionych
  • wykonywanie obliczeń sprawdzających w sytuacji równoległego ułożenia dwóch kabli
  • wykonywanie obliczeń sprawdzających z uwzględnieniem wpływu trzeciej harmonicznej wg normy PN-HD 60364-5-52:2011
 2. czytelny modularny wydruk, zaprojektowany jako załącznik do opracowań projektowych
  • wydruk weryfikacji selektywności zwarciowej zabezpieczeń w formie prezentacji graficznej badanych charakterystyk czasowo-prądowych
  • możliwość eksportu tabel zawierających wyniki obliczeń do pliku .xls
  • możliwość eksportu graficznego obrazu schematu obwodu do pliku .bmp
 3. prosta i intuicyjna obsługa obwodów liniowych i rozgałęzionych
  • budowanie układu i prezentacja danych w postaci schematu, prostego bądź rozgałęzionego, bez ograniczenia liczby elementów
  • wprowadzanie parametrów opartych na katalogowych danych transformatorów, kabli, LNN, wlz i urządzeń zabezpieczających wraz z dodatkową kontrolą (np. przekroju przewodów ochronnych zgodnie z PN)
 4. udogodnienia wynikające z praktyki projektowej
  • własne nadawanie nazw tablic, gniazd i innych odbiorników, a także typów przewodów oraz definiowania impendancji źródła zasilania innego niż transformator
  • przygotowanie raportu pomiaru izolacji dla sprawdzanego obwodu
  • przygotowanie zestawienia materiałowego dla sprawdzanego obwodu
  • obliczenie sumarycznej straty mocy na bezpiecznikach mocy dla sprawdzanego obwodu
  • przyjazny interfejs wspomagający najczęstsze czynności takie, jak kopiowanie elementów przez schowek systemowy, podpowiedzi wartości pól
  • jednoczesna praca z wieloma obwodami
  • archiwizację i dostęp do zapisanych danych obwodów
  • możliwość dostosowania kolorów aplikacji wg własnych preferencji
  • dodatkowy moduł umożliwiający wprowadzanie nowych elementów do bazy danych technicznych przez użytkownika