Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
cechy programu

Zapraszamy na naszą nową stronę www.oblx.pl. Za chwilę przeniesiemy Cię tam automatycznie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie przeniosła Cię, kliknij w ten link: www.oblx.pl

 

 

 1. obliczenia umożliwiające kompleksową weryfikację obwodów o napięciu do 1kV zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011
  • obliczenia skuteczności ochrony dla czasów szybkiego wyłączenia 5; 0,4; 0,2 s z możliwością weryfikacji przy napięciu 220 lub 230 V
  • obliczenia skuteczności ochrony w obwodach o układzie TN, w których przekrój przewodu ochronnego jest inny niż przewodów fazowych
  • obliczenia wymaganych rezystancji uziomów w obwodach o układzie TT dla dopuszczalnych długotrwale napięć dotykowych 12,5; 25; 50 V
  • sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń wg pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych ograniczonych spodziewanym prądem zwarciowym podanym indywidualnie lub obliczonym automatycznie w odpowiedniej pętli zwarcia
  • obliczenia spadków napięcia uwzględniające rozgałęzienia, dowolne przekroje, typy i długości przewodów, dowolne napięcia (jedno-, trójfazowe) i współczynniki mocy (cos fi lub tg fi), charakter odbiorcy (komunalny, wiejski - także na liniach kablowych, LNN, wlz)
  • w obliczeniach spadków napięcia automatyczny dobór współczynników jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg wskazanej tabeli, możliwość obliczeń układów mieszanych (występowanie w jednym obwodzie odbiorców komunalnych i wiejskich) oraz obliczanie prądów roboczych IB
  • obliczanie minimalnego przekroju linii zasilających (kable, LNN, Wlz) przy określonym obciążeniu mocą tak, aby spadek napięcia na wskazanym odcinku obwodu nie przekraczał zadanej wartości np. 5% (opcja używana do określania warunków technicznych zasilania)
  • obliczenia skuteczności ochrony przed prądem przeciążeniowym w obwodach prostych i rozgałęzionych
  • wykonywanie obliczeń sprawdzających w sytuacji równoległego ułożenia dwóch kabli
  • wykonywanie obliczeń sprawdzających z uwzględnieniem wpływu trzeciej harmonicznej wg normy PN-HD 60364-5-52:2011
 2. czytelny modularny wydruk, zaprojektowany jako załącznik do opracowań projektowych
  • wydruk weryfikacji selektywności zwarciowej zabezpieczeń w formie prezentacji graficznej badanych charakterystyk czasowo-prądowych
  • możliwość eksportu tabel zawierających wyniki obliczeń do pliku .xls
  • możliwość eksportu graficznego obrazu schematu obwodu do pliku .bmp
 3. prosta i intuicyjna obsługa obwodów liniowych i rozgałęzionych
  • budowanie układu i prezentacja danych w postaci schematu, prostego bądź rozgałęzionego, bez ograniczenia liczby elementów
  • wprowadzanie parametrów opartych na katalogowych danych transformatorów, kabli, LNN, wlz i urządzeń zabezpieczających wraz z dodatkową kontrolą (np. przekroju przewodów ochronnych zgodnie z PN)
 4. udogodnienia wynikające z praktyki projektowej
  • własne nadawanie nazw tablic, gniazd i innych odbiorników, a także typów przewodów oraz definiowania impendancji źródła zasilania innego niż transformator
  • przygotowanie raportu pomiaru izolacji dla sprawdzanego obwodu
  • przygotowanie zestawienia materiałowego dla sprawdzanego obwodu
  • obliczenie sumarycznej straty mocy na bezpiecznikach mocy dla sprawdzanego obwodu
  • przyjazny interfejs wspomagający najczęstsze czynności takie, jak kopiowanie elementów przez schowek systemowy, podpowiedzi wartości pól
  • jednoczesna praca z wieloma obwodami
  • archiwizację i dostęp do zapisanych danych obwodów
  • możliwość dostosowania kolorów aplikacji wg własnych preferencji
  • dodatkowy moduł umożliwiający wprowadzanie nowych elementów do bazy danych technicznych przez użytkownika