Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
wprowadzenie

Zapraszamy na naszą nową stronę www.oblx.pl. Za chwilę przeniesiemy Cię tam automatycznie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie przeniosła Cię, kliknij w ten link: www.oblx.pl

 

 

NOWA WERSJA PROGRAMU JUŻ DOSTĘPNA!

ZAPRASZAMY DO POBRANIA WERSJI DEMO na nowej stronie progamu www.oblx.pl oraz zazpoznania się z jej zakresem funkcjonalnym.

Program obl 2017 to rozwinięcie znanego od lat programu obl 2002 , który sprawdził się w licznych instalacjach pracujących m.in. w niektórych zakładach energetycznych, elektrociepłowniach i elektrowniach oraz licznych biurach projektowych.

Program jest zaprojektowany jako system do weryfikacji analizowanego wariantu rozwiązania. Użytkownik wprowadza potrzebne parametry obwodu, żąda określonych obliczeń, a następnie otrzymuje wyniki. Jeżeli nie są one zadowalające, może poprawić wcześniej wprowadzone dane i ponownie sprawdzić, czy zmiana odniosła zamierzony skutek.

Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności obejmuje ukazujące się kolejne arkusze normy PN-HD 60364-5-52:2011 oraz dostępne obecnie na rynku zabezpieczenia i przewody, oferując możliwości:

  • weryfikacji skuteczności ochrony od porażeń w obwodach sieci TN-C, TN-S, TN-C-S i TT o napięciu do 1 kV
  • sprawdzania zwarciowej selektywności zabezpieczeń
  • obliczania spadków napięcia w prostych lub rozgałęzionych obwodach złożonych z odbiorców komunalnych, wiejskich i o charakterze mieszanym
  • weryfikacji skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń

Dodatkowo program umożliwia obliczanie minimalnego przekroju linii zasilających (kable, LNN, wlz) przy określonym obciążeniu mocą tak, aby spadek napięcia na zadanym odcinku obwodu nie przekraczał zadanej wielkości.

Program w pełni wykorzystuje możliwości interfejsu użytkownika oferowane przez systemy operacyjne z rodziny Windows, nie zapominając o pozytywnych stronach interfejsu tekstowego (np. obsługa z klawiatury). Umożliwia również wydruk wyników w formie załączników do opracowań projektowych, a także ich eksport w formacie MS Excel (tabele wyników) lub bitmapy (rysunek schematu obwodu).