Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
opis szczegółowy

wprowadzane dane

W zależności od przeprowadzanych obliczeń:

 • układ sieci
 • dane transformatora
 • dane szyny lub szynoprzewodu (rodzaj, prąd znamionowy ciągły)
 • dane kabli, lnn i przewodów (rodzaj materiału, przekrój żył roboczych, przekrój przewodu ochronnego, długość)
 • dane bezpieczników (wielkość wkładki, czas zadziałania)
 • dane wyłączników nadmiarowoprądowych (prąd znamionowy, czas zadziałania)
 • dane wyłączników różnicowoprądowych (prąd znamionowy, prąd różnicowy)
 • dane ograniczników mocy (prąd znamionowy)
 • bezpieczne napięcie dotykowe (układ TT)
 • dane obciążeń mocą (m.in. moc, cos Fi, charakter odbiorcy-wiejski, komunalny)
 • parametr warunkujące dopuszczalną obciążalność prądową (sposób ułożenia, warunki środowiskowe itd.)

Dane są prezentowane na ekranie w postaci schematu instalacyjnego. Dodatkowo program umożliwia własne nadawanie nazw zabezpieczeniom, elementom liniowym (odcinki szyn/szynoprzewodów/kabli/lnn/przewodów), tablic, gniazd i innych odbiorników, a także typów przewodów. Można też korzystać z innego rodzaju źródła zasilania niż transformator - wystarczy określić jego rezystancję i reaktancję.