Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
opis szczegółowy

Zapraszamy na naszą nową stronę www.oblx.pl. Za chwilę przeniesiemy Cię tam automatycznie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie przeniosła Cię, kliknij w ten link: www.oblx.pl

 

 


wprowadzane dane

W zależności od przeprowadzanych obliczeń:

 • układ sieci
 • dane transformatora
 • dane szyny lub szynoprzewodu (rodzaj, prąd znamionowy ciągły)
 • dane kabli, lnn i przewodów (rodzaj materiału, przekrój żył roboczych, przekrój przewodu ochronnego, długość)
 • dane bezpieczników (wielkość wkładki, czas zadziałania)
 • dane wyłączników nadmiarowoprądowych (prąd znamionowy, czas zadziałania)
 • dane wyłączników różnicowoprądowych (prąd znamionowy, prąd różnicowy)
 • dane ograniczników mocy (prąd znamionowy)
 • bezpieczne napięcie dotykowe (układ TT)
 • dane obciążeń mocą (m.in. moc, cos Fi, charakter odbiorcy-wiejski, komunalny)
 • parametr warunkujące dopuszczalną obciążalność prądową (sposób ułożenia, warunki środowiskowe itd.)

Dane są prezentowane na ekranie w postaci schematu instalacyjnego. Dodatkowo program umożliwia własne nadawanie nazw zabezpieczeniom, elementom liniowym (odcinki szyn/szynoprzewodów/kabli/lnn/przewodów), tablic, gniazd i innych odbiorników, a także typów przewodów. Można też korzystać z innego rodzaju źródła zasilania niż transformator - wystarczy określić jego rezystancję i reaktancję.