Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
opis szczegółowy

Zapraszamy na naszą nową stronę www.oblx.pl. Za chwilę przeniesiemy Cię tam automatycznie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie przeniosła Cię, kliknij w ten link: www.oblx.pl

 

 


wyniki obliczeń

W zależności od wybranej opcji obliczeń użytkownik otrzymuje:

  • wartości impedancji pętli zwarcia i prądu zadziałania oraz kontrolę warunku Zs*Ia<=220/230 V (układ TN)
  • wartości wymaganych rezystancji uziomów dla wyznaczonych prądów zadziałania i podanych napięć bezpiecznych i odczyt(układ TT)
  • wyniki analizy zwarciowej selektywności zabezpieczeń w postaci graficznej (charakterystyki czasowo-prądowe) lub tekstowej (zestawienie zbiorcze)
  • wyniki kontroli warunków skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń: IB <= In < = iż oraz I2 <= 1.45 * Iz
  • wartości spadku napięcia (automatyczne uwzględnianie wsp. jednoczesności dla odb. wiejskich wg wskazanej tabeli)
  • minimalny przekrój przewodu dla danej długości i obciążenia mocą zapewniający nieprzekroczenie zadanej wartości spadku napięcia na wskazanym odcinku obwodu

Dodatkowo program oferuje możliwość eksportu tabel zawierających wyniki obliczeń do pliku .xls.

Wydruk zawiera nazwę użytkownika, opis badanego obwodu, schemat graficzny i wyniki obliczeń. Schemat złożonego obwodu rozgałęzionego jest drukowany w postaci odpowiedniej liczby arkuszy w formacie od A4 do A0 lub na taśmie plotera o samodzielnie zdefiniowanych wymiarach obszaru zadruku, natomiast w przypadku obwodów bez rozgałęzień program umożliwia wydruk oszczędny, umieszczając "zawinięty" schemat obwodu na jak najmniejszej liczbie kartek.

Dodatkowo istnieje możliwość eksportu graficznego obrazu schematu obwodu do pliku .bmp.